Thể loại ‘Trữ tình’

Em Về Giữa Bình Minh – Cao Lâm

Chất lượng: Em Về Giữa Bình Minh - Cao Lâm | Định dạng: mp3

Cô Đơn Lối Cũ – Cao Lâm

Chất lượng: Cô Đơn Lối Cũ - Cao Lâm | Định dạng: mp3

Chuyện Hôm Qua – Cao Lâm

Chất lượng: Chuyện Hôm Qua - Cao Lâm | Định dạng: mp3

Còn Ta Với Nồng Nàn – Cao Lâm

Chất lượng: Còn Ta Với Nồng Nàn - Cao Lâm | Định dạng: mp3

Tóc Nâu Ngày Xưa – Trường Thanh

Chất lượng: Tóc Nâu Ngày Xưa - Trường Thanh | Định dạng: mp3

Thôi Chia Tay Nhé Em – Trường Thanh

Chất lượng: Thôi Chia Tay Nhé Em - Trường Thanh | Định dạng: mp3

Tình Quá Xa Vời – Trường Thanh

Chất lượng: Tình Quá Xa Vời - Trường Thanh | Định dạng: mp3

Những Bước Chân Âm Thầm – Trường Thanh

Chất lượng: Những Bước Chân Âm Thầm - Trường Thanh | Định dạng: mp3

Tâm Sự Cho Mưa – Trường Thanh

Chất lượng: Tâm Sự Cho Mưa - Trường Thanh | Định dạng: mp3

Một Đời Phiêu Du – Trường Thanh

Chất lượng: Một Đời Phiêu Du - Trường Thanh | Định dạng: mp3