Thể loại ‘Trữ tình’

Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên – Chế Linh

Chất lượng: Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên - Chế Linh | Định dạng: mp3

Sao Vẫn Còn Mưa Rơi – Thanh Lan

Chất lượng: Sao Vẫn Còn Mưa Rơi - Thanh Lan | Định dạng: mp3

Tiến Thoái Lưỡng Nan – Đang Cập Nhật

Chất lượng: Tiến Thoái Lưỡng Nan - Đang Cập Nhật | Định dạng: mp3

Lệ Đá – Vũ Khanh

Chất lượng: Lệ Đá - Vũ Khanh | Định dạng: mp3

Tình Bơ Vơ – Elvis Phương

Chất lượng: Tình Bơ Vơ - Elvis Phương | Định dạng: mp3

Đêm Bơ Vơ – Như Quỳnh, Quang Lê

Chất lượng: Đêm Bơ Vơ - Như Quỳnh, Quang Lê | Định dạng: mp3

Nối Lại Tình Xưa – Như Quỳnh

Chất lượng: Nối Lại Tình Xưa - Như Quỳnh | Định dạng: mp3

Hai Chuyến Tàu Đêm – Quang Lê

Chất lượng: Hai Chuyến Tàu Đêm - Quang Lê | Định dạng: mp3

Chuyện Ba Mùa Mưa – Quang Lê

Chất lượng: Chuyện Ba Mùa Mưa - Quang Lê | Định dạng: mp3

Nửa Đời Yêu Em – Chế Linh

Chất lượng: Nửa Đời Yêu Em - Chế Linh | Định dạng: mp3